Trường Tiểu Học Nguyễn Khả Trạc - Tặng 100k Tân Thủ